Đồng Nai tổ chức đấu thầu xe buýt có trợ giá từ ngân sách

UBND tỉnh Đồng Nai vừa công bố Quyết định về tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn Tỉnh. Theo đó, từ năm 2015, Đồng Nai sẽ tiến hành tổ chức đấu thầu các tuyến xe buýt vận tải hành khách công cộng có trợ giá từ ngân sách. Cũng theo Quyết định này, tỉnh Đồng Nai xác định nguồn vốn đầu tư xây dựng, sửa chữa, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách bằng xe buýt được trích từ nguồn vốn ngân sách của Tỉnh hoặc xã hội hóa.
Đồng Nai tổ chức đấu thầu xe buýt có trợ giá từ ngân sách

UBND tỉnh Đồng Nai vừa công bố Quyết định về tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn Tỉnh. Theo đó, từ năm 2015, Đồng Nai sẽ tiến hành tổ chức đấu thầu các tuyến xe buýt vận tải hành khách công cộng có trợ giá từ ngân sách. Cũng theo Quyết định này, tỉnh Đồng Nai xác định nguồn vốn đầu tư xây dựng, sửa chữa, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách bằng xe buýt được trích từ nguồn vốn ngân sách của Tỉnh hoặc xã hội hóa.

IMG

Sở Giao thông vận tải Đồng Nai sẽ ban hành các chính sách khuyến khích, ưu đãi đối với đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn

 Ảnh: Nhã Chi

Về điều kiện đăng ký, tham gia khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu phải được Sở Giao thông vận tải đặt hàng hoặc trúng thầu khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt do Sở Giao thông vận tải tổ chức. 
Cũng theo UBND tỉnh Đồng Nai, các tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt được trợ giá từ nguồn ngân sách nhà nước và các tuyến mở mới theo hình thức đấu thầu nếu hội đủ các tiêu chí theo quy định của UBND Tỉnh sẽ được UBND Tỉnh xem xét trợ giá khi doanh thu không bù đắp chi phí. 
Theo Quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Giao thông vận tải sẽ ban hành các chính sách khuyến khích, ưu đãi đối với hành khách đi lại bằng xe buýt và đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn. Sở Giao thông vận tải Đồng Nai cũng quyết định giao cho các đơn vị kinh doanh vận tải đảm nhận khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt theo hình thức đấu thầu hoặc đặt hàng khai thác tuyến.
V.H

ngocthanh