Đà Nẵng: Nhiều chủ đầu tư chủ động nâng cao năng lực cán bộ đấu thầu

Đây là đánh giá của UBND TP. Đà Nẵng khi báo cáo về năng lực của đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2014.
Đà Nẵng: Nhiều chủ đầu tư chủ động nâng cao năng lực cán bộ đấu thầu

Đây là đánh giá của UBND TP. Đà Nẵng khi báo cáo về năng lực của đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2014.

 

UBND TP. Đà Nẵng nhận định, đến nay, hầu hết cán bộ tham gia trong lĩnh vực đấu thầu trên địa bàn Thành phố đều được cấp chứng chỉ tham gia các khóa đào tạo về đấu thầu, vì vậy công tác đấu thầu ở địa phương đã được thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả cao. Nhiều chủ đầu tư đã chủ động cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn để nâng cao năng lực trong đấu thầu. Đặc biệt, đối với các gói thầu thuộc các dự án có nguồn vốn tài trợ nước ngoài, các hạng mục đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ tham gia công tác đấu thầu được lồng ghép vào dự án nhằm bảo đảm quá trình đấu thầu theo đúng thông lệ quốc tế và phù hợp với pháp luật Việt Nam.

IMG

Tại Đà Nẵng, các hạng mục đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ tham gia công tác đấu thầu được lồng ghép vào dự án nhằm bảo đảm quá trình đấu thầu theo đúng thông lệ quốc tế và phù hợp với pháp luật Việt Nam

Ảnh: Lê Tiên

Theo UBND TP. Đà Nẵng, năm 2014 là năm có một loạt các văn bản pháp lý mới được ban hành như Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác. Để tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật này, UBND Thành phố đã ban hành các văn bản để hướng dẫn cụ thể cho các đơn vị và để phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Đồng thời, UBND Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) làm đầu mối chịu trách nhiệm thẩm định, hướng dẫn và giải quyết các vướng mắc cụ thể của các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản pháp luật trong lĩnh vực đấu thầu, tăng cường thanh, kiểm tra về đấu thầu. Bên cạnh đó, UBND Thành phố phân cấp nhiều hơn cho các quận/huyện, các sở, ban, ngành về công tác đầu tư, lựa chọn nhà thầu và tăng cường, thực hiện chặt chẽ các công tác giám sát, đánh giá đầu tư và giám sát đấu thầu.

 

Về tình hình phổ biến, quán triệt việc thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, UBND TP. Đà Nẵng cho biết, công tác này đã được thực hiện nghiêm túc thông qua nhiều hình thức. Tháng 8/2014, Sở KH&ĐT TP. Đà Nẵng cũng đã phối hợp với Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ KH&ĐT tổ chức hội nghị phổ biến các quy định mới của pháp luật về đấu thầu.

 

Để tăng cường năng lực cho các cán bộ tham gia công tác đấu thầu, UBND TP. Đà Nẵng đề nghị trong thời gian tới, Bộ KH&ĐT cần tổ chức thêm các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng xét thầu và xử lý tình huống trong đấu thầu tại địa phương, cùng với các lớp tập huấn phổ biến, triển khai thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

 

Trên cơ sở thực hiện theo Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn, công tác đấu thầu tại TP. Đà Nẵng ngày càng chuyên nghiệp hơn. Ngoài các gói thầu chỉ định thầu trong hạn mức cho phép, phần lớn các gói thầu đều được đấu thầu rộng rãi theo đúng quy định, bảo đảm tính cạnh tranh, minh bạch, tạo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp, qua đó khuyến khích được các nhà thầu có kinh nghiệm, năng lực tham dự thầu. Điều này đã đóng góp một phần không nhỏ vào hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước, chống thất thoát, lãng phí.

 Thanh Tú

ngocthanh