Cần Thơ: Tiếp tục nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TP. Cần Thơ, hiện nay, hầu hết các cán bộ, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố tham gia hoạt động đấu thầu đều được cấp chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu theo quy định.
Cần Thơ: Tiếp tục nâng cao năng lực  cho cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TP. Cần Thơ, hiện nay, hầu hết các cán bộ, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố tham gia hoạt động đấu thầu đều được cấp chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu theo quy định. 

IMG

Hầu như các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Cần Thơ chưa được tiếp cận hình thức đấu thầu qua mạng

 Ảnh: Nhã Chi

Về tình hình phổ biến, quán triệt việc thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP trong năm 2014, Sở KH&ĐT TP. Cần Thơ đánh giá, các đơn vị trên địa bàn Thành phố đã được phổ biến, quán triệt những quy định mới của pháp luật về đấu thầu tương đối sâu rộng. Một số đơn vị được tham dự các khóa tập huấn do đơn vị chủ quản thuộc ngành dọc tổ chức như Công an Thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội…; các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý dự án tự tổ chức hoặc tham gia các khóa học ngắn hạn của Chính phủ cho các cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ như Ban quản lý dự án cải cách hành chính, các ban quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn… Về phía Sở KH&ĐT Cần Thơ, UBND Thành phố đã giao chủ trì tổ chức khóa tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn cho 100 học viên.

 

Tuy nhiên, do Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP có nhiều điểm mới, nên trong thời gian tới, nhu cầu cập nhật các quy định, hướng dẫn mới của những văn bản nêu trên là rất cần thiết. Mặc dù UBND Thành phố đã tổ chức buổi tập huấn cho các cán bộ có liên quan, nhưng một số đơn vị vẫn gặp vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Mặt khác, hầu như các doanh nghiệp trên địa bàn chưa được tiếp cận hình thức đấu thầu qua mạng, điều này sẽ gây nhiều khó khăn trong thực hiện chủ trương đẩy mạnh hình thức đấu thầu này trong thời gian tới.

 

Để khắc phục tình trạng nêu trên, theo Sở KH&ĐT, trong năm 2015, Sở tiếp tục tham mưu cho UBND TP. Cần Thơ tiếp tục tổ chức những khóa tập huấn có chất lượng và chuyên sâu hơn. Đồng thời, Thành phố sẽ tiếp tục rà soát nhu cầu và bổ sung những khóa tập huấn đấu thầu qua mạng cho các sở, ngành và doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố để các đơn vị có thể tiếp cận, thực hiện và thao tác thành thạo đấu thầu qua mạng với mục tiêu phấn đấu đào tạo cho khoảng 100 học viên.

 Thanh Tú

 

ngocthanh