Bên Mời thầu cần biết (ngày 14/11/2012)

Ngày 13/11/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 232 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 218 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra ngày 14/11/2012; 14 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên Mời thầu cần biết (ngày 14/11/2012)

Ngày 13/11/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 232 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 218 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra ngày 14/11/2012; 14 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

 

Thời gian bán (phát hành) HSMT, HSYC sai quy định của Luật Đấu thầu: Trong phiếu đăng ký, Nhà máy nước Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) bán HSMT trong 10 ngày mặc dù gói thầu mua sắm hàng hóa này có giá trên 5 tỷ đồng; Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hùng Vương (TP. Hồ Chí Minh) và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam phát hành HSYC đến ngày 20/11, nhưng hạn cuối nhận HSĐX là ngày 21/11. 

 

Thời gian phát hành HSYC trước ngày đề nghị đăng tải trên Báo Đấu thầu: Phát hành HSYC vào ngày 13/11 (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Sở Y tế tỉnh Tây Ninh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang).

 

Sử dụng sai mẫu đăng tải thông tin: Trung tâm thông tin thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.


Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

 

 

ngocthanh