Bên mời thầu cần biết (9/6/2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 427 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 08/6/2015. Trong đó, có 425 phiếu đăng ký hợp lệ
Bên mời thầu cần biết (9/6/2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 427 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 08/6/2015. Trong đó, có 425 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 12/6/2015 đến 09 giờ ngày 18/6/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Áp dụng sai hình thức ưu đãi đối với đấu thầu trong nước: Công ty TNHH TVXD Khang Phú tư vấn cho chủ đầu tư là UBND xã Quảng Phương (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) thông báo mời chào hàng gói thầu xây lắp + thiết bị có giá gói thầu dưới 5 tỷ đồng nhưng trong phiếu đăng ký TBMCH nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chỉ những gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng mới dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh