Bên mời thầu cần biết (8/6/2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 387 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 05/6/2015. Trong đó, có 385 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (8/6/2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 387 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 05/6/2015. Trong đó, có 385 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.


Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Công ty Than Khánh Hòa - VVMI (tỉnh Thái Nguyên) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 12/6/2015 đến ngày 17/6/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ yêu cầu đến trước thời điểm đóng thầu.

 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Trường Cao đẳng Nghề KTCN Việt Nam - Hàn Quốc (tỉnh Nghệ An) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 09/6/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh