Bên mời thầu cần biết (8-10-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 223 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 07/10/2015. Trong đó, có 214 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải
Bên mời thầu cần biết (8-10-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 223 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 07/10/2015. Trong đó, có 214 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 09 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Trường THCS Đoàn Thị Điểm và Trường THCS Hàm Nghi (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 10/10/2015 đến ngày 16/10/2015; Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An dự kiến phát hành HSYC từ ngày 12/10/2015; Công an tỉnh Cà Mau dự kiến phát hành HSYC từ ngày 14/10/2015 đến ngày 19/10/2015; UBND huyện Nguyên Bình (tỉnh Cao Bằng) và Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 14/10/2015 đến ngày 20/10/2015. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Ban quản lý đầu tư XDCB huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 12/10/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong các phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên không nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Hai đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh