Bên mời thầu cần biết (7-9-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 224 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 04/9/2015. Trong đó, có 218 phiếu đăng ký
Bên mời thầu cần biết (7-9-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 224 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 04/9/2015. Trong đó, có 218 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT/chuẩn bị HSDT sai quy định: Trong hai phiếu đăng ký TBMT, Xí nghiệp Khai thác Dầu Khí (XNKT) Liên doanh Việt-Nga “VIETSOVPETRO” (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 09/9/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong các phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Ban QLDA đầu tư xây dựng cơ bản huyện Ngọc Lặc (tỉnh Thanh Hóa), Trường THPT Hoàng Quốc Việt (tỉnh Bắc Ninh), Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (tỉnh Bắc Ninh) và Trường THPT Lý Thường Kiệt (tỉnh Bắc Ninh) không nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ.

 

Áp dụng sai ưu đãi dành cho nhà thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng, Ban QLDA xây dựng công trình xã Gia Vân (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ .

 

Các đơn vị nêu trên cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu..

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh