Bên mời thầu cần biết (6-5-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 349 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 05/05/2015.
Bên mời thầu cần biết (6-5-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 349 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 05/05/2015. Trong đó, có 345 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá dưới 20 tỷ đồng, Công ty CP Tư vấn Đầu tư xây dựng Nam Việt (tỉnh Kiên Giang) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 11/05/2015 đến ngày 19/05/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời thầu.

 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quyđịnh: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, UBND xã Văn Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 07/05/2015; Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng (tỉnh Điện Biên) và Bệnh viện Đa khoa huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 08/05/2015. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

 

Ban biên tập

ngocthanh