Bên mời thầu cần biết (6-11-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 280 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 05/11/2015. Trong đó, có 274 phiếu đăng ký hợp lệ
Bên mời thầu cần biết (6-11-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 280 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 05/11/2015. Trong đó, có 274 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT/chuẩn bị HSDT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, Công ty Cổ phần Tư vấn giám sát xây dựng Trường Thịnh (tỉnh Nam Định) và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 09/11/2015; Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nguyên Vũ (tỉnh Bình Dương) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 10/11/2015; Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Nhà hiệu bộ và các phòng học chức năng Trường THCS Thổ Bình (huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang) thông báo mời thầu gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, dự kiến phát hành HSMT từ ngày 10/11/2015 đến ngày 19/11/2015. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT (Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định 63/2014/NĐ-CP).

 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh dự kiến phát hành HSYC từ ngày 10/11/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu.

 

Áp dụng sai hình thức ưu đãi đối với đấu thầu trong nước: UBND xã Đồng Tiến (huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) thông báo mời chào hàng gói thầu mua sắm có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, nhưng trong phiếu đăng ký TBMCH nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh