Bên mời thầu cần biết (5-6-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 390 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 04/6/2015. Trong đó, có 387 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (5-6-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 390 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 04/6/2015. Trong đó, có 387 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 04/6/2015; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Nô (tỉnh Đăk Nông) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 08/6/2015. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu.

 

Thời gian chuẩn bị HSDT chưa đủ tối thiểu 20 ngày theo quy định: Phòng Dân tộc huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) thông báo mời thầu gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, dự kiến phát hành HSMT từ ngày 10/6/2015 đến ngày 22/6/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời thầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

 

 

 

ngocthanh