Bên mời thầu cần biết (5-5-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 378 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 04/5/2015. Trong đó, có 374 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (5-5-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 378 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 04/5/2015. Trong đó, có 374 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Công An quận Phú Nhuận và Công ty CP Chín Chín Núi (TP. Hồ Chí Minh) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 8/5/2015 đến 8 giờ và 8 giờ 30 ngày 14/5/2015. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Áp dụng sai hình thức ưu đãi đối với đấu thầu trong nước: Ban QLDA các CTXD TP. Sóc Trăng thông báo mời thầu gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng, nhưng trong phiếu đăng ký TBMT nêu rõ gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

 

 

 

ngocthanh