Bên mời thầu cần biết (3-8-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 212 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 31/7/2015. Trong đó, có 208 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải
Bên mời thầu cần biết (3-8-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 212 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 31/7/2015. Trong đó, có 208 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Trường Cao đẳng Nghề Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 07/8/2015 đến ngày 12/8/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong các phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Ban QLDA thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Thái Bình, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La và Ban QL các dự án thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường & Phát triển đô thị Quảng Bình chưa nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Các đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh