Bên mời thầu cần biết (30-10-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 243 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 29/10/2015. Trong đó, có 237 phiếu đăng ký hợp lệ
Bên mời thầu cần biết (30-10-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 243 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 29/10/2015. Trong đó, có 237 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Trường Cao đẳng Nghề Licogi dự kiến phát HSYC từ ngày 02/11/2015; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình dự kiến phát hành HSYC từ ngày 03/11/2015; Công an tỉnh Khánh Hòa dự kiến phát hành HSYC từ ngày 04/11/2015 đến 09 giờ ngày 10/11/2015; Công ty Điện lực Phú Thọ thuộc Tổng công ty Điện lực Miền Bắc dự kiến phát hành HSYC từ ngày 05/11/2015 đến ngày 11/11/2015. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu; thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong  phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Công ty Lương thực Sông Hậu (TP. Cần Thơ) chưa nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh