Bên mời thầu cần biết (29-5-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 377 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng … của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 28/5/2015. Trong đó, có 372 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải
Bên mời thầu cần biết (29-5-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 377 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng … của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 28/5/2015. Trong đó, có 372 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, Trường Đại học Phạm Văn Đồng (tỉnh Quảng Ngãi) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 02/6/2015; Công ty CP Công trình giao thông vận tải Quảng Nam dự kiến phát hành HSMT từ ngày 27/5/2015. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu. 

 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Trường Đại học Sài Gòn (quận 5, TP.HCM) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 03/6/2015 đến ngày 10/6/2015, nhưng hạn cuối tiếp nhận HSĐX là ngày 09/6/2015; Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Phú Long Phát (quận 2, TP.HCM) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 03/6/2015 đến ngày 09/6/2015. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMCH gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, UBND phường Kỳ Trinh (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) không nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh