Bên mời thầu cần biết (28-9-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 230 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 25/9/2015. Trong đó, có 225 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải
Bên mời thầu cần biết (28-9-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 230 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 25/9/2015. Trong đó, có 225 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT/chuẩn bị HSDT sai quy định: Trong hai phiếu đăng ký TBMT, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Krông Ana (tỉnh Đăk Lăk) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 29/9/2015; UBND xã Đức Đồng (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 01/10/2015 đến ngày 10/10/2015. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT (Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP).

 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC/chuẩn bị HSĐX sai quy định: Trong hai phiếu đăng ký TBMCH, Tổ mua sắm Agribank Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng dự kiến phát hành HSYC từ ngày 28/9/2015; Trung tâm Y tế dự phòng Lâm Đồng dự kiến phát hành HSYC từ ngày 01/10/2015 đến ngày 08/10/2015, trong khi hạn cuối nhận HSĐX là ngày 16/10/2015. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Không phát hành miễn phí bản yêu cầu báo giá theo như quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH rút gọn của Công ty cổ phần Xi măng Sông Thao nêu giá bán 1 bộ yêu cầu báo giá là 500.000 đồng. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 59 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, bản yêu cầu báo giá được phát hành miễn phí theo hình thức gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, thư điện tử (email) hoặc bằng fax.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh