Bên mời thầu cần biết (28-5-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 302 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 27/5/2015.
Bên mời thầu cần biết (28-5-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 302 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 27/5/2015. Trong đó, có 298 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, Trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình dự kiến phát hành HSMT từ ngày 01/6/2015; Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Cư M'Gar (tỉnh Đăk Lăk) thông báo mời thầu gói thầu mua sắm thiết bị có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng dự kiến phát hành HSMT từ ngày 29/5/2015 đến ngày 05/6/2015. Ba đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, hồ sơ mời thầu được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng, gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT (Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP).

 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Công ty CP Tư vấn xây dựng Miền Tây tư vấn cho chủ đầu tư là UBND xã Đông Yên (huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 02/6/2015 đến 14 giờ 30 ngày 08/6/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh