Bên mời thầu cần biết (27-4-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 400 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 24 và 25/4/2015.
Bên mời thầu cần biết (27-4-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 400 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 24 và 25/4/2015. Trong đó, có 396 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Công ty CP Khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường (TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 04/5/2015; UBND huyện Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 05/5/2015; Sở Y tế tỉnh Đăk Nông dự kiến phát hành HSYC từ ngày 08/5/2015 đến ngày 13/5/2015. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT chưa đủ số ngày tối thiểu theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Cục Thuế tỉnh Cà Mau dự kiến phát hành HSMT từ ngày 06/5/2015 đến ngày 18/5/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh