Bên mời thầu cần biết (27-3-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 205 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 26/3/2015.
Bên mời thầu cần biết (27-3-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 205 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 26/3/2015. Trong đó, có 198 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT/chuẩn bị HSDT chưa đủ số ngày tối thiểu theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 30/3/2015; Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy dầu khí (TP. Vũng Tàu) và Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 31/3/2015; Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 01/4/2015 đến 20/4/2015; Công ty Truyền tải điện 4 (TP. Hồ Chí Minh) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 01/4/2015 đến 10/4/2015; Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng dự kiến phát hành HSMT từ 01/4/2015 đến 08/4/2015.

 

Các đơn vị nêu trên cần biết, theo Điểm b và Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. Đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT (Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định 63/2014/NĐ-CP).

 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn dự kiến phát hành HSYC từ ngày 31/3/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

 

 

ngocthanh