Bên mời thầu cần biết (2/7/2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 303 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 01/7/2015. Trong đó, có 298 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải
Bên mời thầu cần biết (2/7/2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 303 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 01/7/2015. Trong đó, có 298 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Ban quản lý các công trình hạ tầng huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 03/7/2015 đến ngày 10/7/2015; Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh dự kiến phát hành HSYC từ ngày 06/7/2015 đến ngày 08/7/2015, trong khi hạn cuối nhận HSĐX là ngày 09/7/2015; Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 06/7/2015 đến ngày 13/7/2015. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT chưa đủ số ngày tối thiểu theo quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, Trung tâm Quản lý và khai thác CTCC huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 06/7/2015 đến ngày 13/7/2015; UBND xã Xuân Thới Đông (huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 06/7/2015 đến ngày 16/7/2015. Hai vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ (Điều 63 Nghị định 63/2014/NĐ-CP), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT (Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP). 

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

 

 

ngocthanh