Bên mời thầu cần biết (27-10-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 316 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 26/10/2015. Trong đó, có 314 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải
Bên mời thầu cần biết (27-10-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 316 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 26/10/2015. Trong đó, có 314 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH gói thầu xây lắp, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 29/10/2015. Ngoài ra, đơn vị này cũng không nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

 

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang dự kiến phát hành HSYC từ ngày 30/10/2015 đến 15 giờ 00 phút ngày 05/11/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ yêu cầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh