Bên mời thầu cần biết (2-6-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 365 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 01/6/2015. Trong đó, có 360 phiếu đăng ký hợp lệ
Bên mời thầu cần biết (2-6-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 365 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 01/6/2015. Trong đó, có 360 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Ban quản lý dự án xây dựng Chi cục Thống kê huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 03/6/2015 đến ngày 05/6/2015; Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến phát hành HSYC từ ngày 04/6/2015 đến ngày 10/6/2015; Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng (TP. Hồ Chí Minh) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 05/6/2015 đến 9 giờ ngày 11/6/2015; Trường Đại học Tiền Giang dự kiến phát hành HSYC từ ngày 05/6/2015 đến 8 giờ ngày 11/6/2015; UBND xã Quỳnh Hưng (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 08/6/2015 đến ngày 10/6/2015, trong khi hạn cuối nhận HSĐX là ngày 18/6/2015.

Các đơn vị nêu trên cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Ngoài lỗi nêu trên, UBND xã Quỳnh Hưng (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) không nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh