Bên mời thầu cần biết (25-8-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 271 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 24/8/2015. Trong đó, có 267 phiếu đăng ký
Bên mời thầu cần biết (25-8-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 271 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 24/8/2015. Trong đó, có 267 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 27/8/2015; Chi nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần - Công ty Dịch vụ Khí (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và UBND xã Hồng Phong (huyện An Dương, TP. Hải Phòng) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 28/8/2015 đến ngày 04/9/2015. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSDT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, UBND xã Cẩm Sơn (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 28/8/2015 đến ngày 06/9/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, trường hợp lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh