Bên mời thầu cần biết (25/6/2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 448 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 24/6/2015. Trong đó, có 445 phiếu đăng ký hợp lệ
Bên mời thầu cần biết (25/6/2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 448 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 24/6/2015. Trong đó, có 445 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT, HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, TBMCH, UBND huyện Yên Định (tỉnh Thanh Hóa) và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng) dự kiến phát hành HSMT, HSYC từ ngày 29/6/2015. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu.

 

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH gói thầu mua sắm hàng hóa, Trường THPT Trưng Vương (tỉnh Bình Định) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 30/6/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 04/7/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ yêu cầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh