Bên mời thầu cần biết (25-3-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 241 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 24/03/2015.
Bên mời thầu cần biết (25-3-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 241 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 24/03/2015. Trong đó, có 235 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 26/03/2015; Ban QLDA huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng và Ban QLDA huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 27/03/2015. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Công ty TNHH Vạn Trí Việt (TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và Ban QLDA XDCT thị xã Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 27/03/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.  

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

 

Ban biên tập

ngocthanh