Bên mời thầu cần biết (24-9-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 229 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 23/9/2015. Trong đó, có 225 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải
Bên mời thầu cần biết (24-9-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 229 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 23/9/2015. Trong đó, có 225 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Ban QLDA các công trình xây dựng TP. Sóc Trăng dự kiến phát hành HSYC từ ngày 24/9/2015; Trường THCS&THPT Xín Mần (huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 28/9/2015; BQL các công trình hạ tầng huyện Ninh Sơn (tỉnh Ninh Thuận) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 30/9/2015 đến 09 giờ 00 ngày 06/10/2015. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Áp dụng sai ưu đãi cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng, UBND xã Vĩnh Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) nêu “gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ”. Đơn vị này cần biết, ưu đãi cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ chỉ áp đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng (Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP).

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh