Bên mời thầu cần biết (24-8-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 217 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 21/8/2015. Trong đó, có 212 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải
Bên mời thầu cần biết (24-8-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 217 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 21/8/2015. Trong đó, có 212 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSDT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, UBND xã Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 27/8/2015 đến 05/9/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT.

 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, UBND xã Đoàn Kết (huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 27/8/2015 đến 8 giờ 30 ngày 03/9/2015; Trường Cao đẳng nghề Than - Khoáng sản Việt Nam (tỉnh Quảng Ninh) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 27/8/2015 đến 8 giờ ngày 03/9/2015; UBND phường Hà Huy Tập (thành phố Hà Tĩnh) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 28/8/2015 đến 8 giờ ngày 04/9/2015; Ban QLDA ĐTXD cơ bản huyện Ngọc Lặc (tỉnh Thanh Hóa) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 28/8/2015 đến 9 giờ ngày 04/9/2015. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh