Bên mời thầu cần biết (24-10-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 241 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 23/10/2015. Trong đó, có 237 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải
Bên mời thầu cần biết (24-10-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 241 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 23/10/2015. Trong đó, có 237 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSDT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, Công ty CP Tư vấn kỹ thuật xây dựng đô thị Liên Thành (đơn vị tư vấn cho Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông, TP. Hồ Chí Minh) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 30/10/2015 đến ngày 18/11/2015; Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Đà Nẵng dự kiến phát hành HSMT từ ngày 30/10/2015 đến ngày 06/11/2015. Ban QLDA di dân tái định cư huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La) thông báo mời thầu gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, dự kiến phát hành HSMT từ ngày 29/10/2015 đến ngày 07/11/2015.

 

Các đơn vị nêu trên cần biết, theo Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT (Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP).

 

Dự kiến phát hành HSYC trước ngày đăng tải thông báo mời chào hàng trên Báo Đấu thầu: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Trung tâm Y tế huyện Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 02/10/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm a Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với TBMCH thời hạn Báo Đấu thầu nhận được thông tin tối thiểu là 5 ngày làm việc trước ngày dự kiến phát hành HSYC.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh