Bên mời thầu cần biết (23-7-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 253 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 22/7/2015. Trong đó, có 251 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải
Bên mời thầu cần biết (23-7-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 253 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 22/7/2015. Trong đó, có 251 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT/HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT/TBMCH, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc dự kiến phát hành HSYC từ ngày 24/7/2015; Ban quản lý các dự án ĐT&XD huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 25/7/2015. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu.

 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Công ty TNHH Khảo sát Thiết kế Tư vấn Sài Gòn (tư vấn cho chủ đầu tư là Trường THCS Bạch Đằng, phường 14, quận 3, TP.HCM). Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh