Bên mời thầu cần biết (23-7-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 245 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 23/7/2015. Trong đó, có 242 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải
Bên mời thầu cần biết (23-7-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 245 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 23/7/2015. Trong đó, có 242 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong hai phiếu đăng ký TBMT, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên và Ban Quản lý dự án xây dựng công trình huyện Bình Gia (tỉnh Lạng Sơn) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 27/7/2015. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

 

Thời gian chuẩn bị HSDT chưa đủ số ngày tối thiểu theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Xí nghiệp Xây lắp, khảo sát và sửa chữa các công trình dầu khí thuộc Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) dự kiến phát hành HSMT từ 29/7/2015 đến ngày 07/8/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh