Bên mời thầu cần biết (23/6/2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 756 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong hai ngày 19 và 22/6/2015. Trong đó, có 753 phiếu đăng ký hợp lệ
Bên mời thầu cần biết (23/6/2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 756 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong hai ngày 19 và 22/6/2015. Trong đó, có 753 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian chuẩn bị HSDT chưa đủ tối thiểu 20 ngày theo quy định: Ban QLDA các công trình xây dựng cơ bản thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai thông báo mời thầu gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công + dự toán và đưa mốc ra ngoài thực địa công trình Trường THPT số 1 huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, dự kiến phát hành HSMT từ ngày 26/6/2015 đến ngày 06/7/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời thầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong các phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, UBND xã Quang Minh (huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) và  UBND xã Hùng Tiến (huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng) chưa nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Các đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

 

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh