Bên mời thầu cần biết (21-5-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 283 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 20/5/2015.
Bên mời thầu cần biết (21-5-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 283 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 20/5/2015. Trong đó, có 278 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy (tỉnh Kon Tum) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 25/5/2015; Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Thống Nhất (tư vấn cho chủ đầu tư là Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 26/5/2015 đến 08 giờ 30 ngày 01/6/2015; Trường THPT Chu Văn An (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 28/5/2015 đến ngày 01/6/2015; Trường THPT Tôn Đức Thắng (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 28/5/2015 đến 08 giờ ngày 03/6/2015. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Ban QLDA công trình huyện Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh) chưa nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

 

Ban biên tập

ngocthanh