Bên mời thầu cần biết (2-10-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 229 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 01/10/2015. Trong đó, có 222 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải
Bên mời thầu cần biết (2-10-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 229 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 01/10/2015. Trong đó, có 222 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Công ty TNHH MTV Dịch vụ hàng hải Hậu Giang dự kiến phát hành HSYC từ ngày 05/10/2015 đến ngày 08/10/2015, trong khi hạn cuối nhận HSĐX là ngày 10/10/2015; Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 05/10/2015 đến ngày 08/10/2015, trong khi hạn cuối nhận HSĐX là ngày 13/10/2015; Bệnh viện Trung ương Huế dự kiến phát hành HSYC từ ngày 06/10/2015; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định dự kiến phát hành HSYC từ ngày 06/10/2015 đến 14 giờ 00 ngày 12/10/2015. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSDT chưa đủ số ngày tối thiểu theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vị Thủy (tỉnh Hậu Giang) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 08/10/2015 đến ngày 15/10/2015. Đơn vị này cần biết, trường hợp lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng - Điều 63 Nghị định 63/2014/NĐ-CP), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT (Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP). 

 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong các phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông, thủy lợi huyện Nho Quan (tỉnh Ninh Bình) và UBND xã Cẩm Lạc (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) không nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Hai đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh