Bên mời thầu cần biết (20-8-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 198 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 19/8/2015. Trong đó, có 194 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (20-8-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 198 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 19/8/2015. Trong đó, có 194 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, UBND xã Tân Thắng (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 24/8/2015 đến ngày 27/8/2015, trong khi hạn cuối nhận HSĐX là ngày 31/8/2015; Công ty CP Khách sạn và Du lịch Bảo Việt (tỉnh Bình Thuận) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 24/8/2015. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Giá bán HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, BQL Xây dựng nông thôn mới xã Hiếu Tử (huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) dự kiến bán HSYC với giá 1.500.000 đồng/bộ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 9 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, giá bán một bộ HSYC (bao gồm cả thuế) tối đa là 1.000.000 đồng.

 

Áp dụng sai ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMCH gói thầu mua sắm hàng hóa, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ chỉ áp dụng cho gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng (Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP). 

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh