Bên mời thầu cần biết (20/7/2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 283 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 17/7/2015. Trong đó, có 278 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải
Bên mời thầu cần biết (20/7/2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 283 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 17/7/2015. Trong đó, có 278 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, UBND xã Đồng Hóa (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 20/7/2015; Ban QLDA huyện Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) mời thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Trường mầm non Tuổi Thơ tại xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước dự kiến phát hành HSMT từ ngày 24/7/2015 đến ngày 12/8/2015. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời thầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Thời gian chuẩn bị HSDT chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định và thực hiện mở thầu sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 23/7/2015 đến ngày 01 và 02/8/2015 trong khi mở thầu vào các ngày 02 và 03/8/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 2 Điều 64 và Điểm a Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thời gian chuẩn bị HSDT đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng) tối thiểu là 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT. Việc mở thầu phải được tiến hành công khai và bắt đầu ngay trong vòng 01 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu.

Ngoài lỗi nêu trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Lạc cũng chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh