Bên mời thầu cần biết (19-3-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 255 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 18/03/2015.
Bên mời thầu cần biết (19-3-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 255 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 18/03/2015. Trong đó, có 252 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, Ban QLXD Nông thôn mới xã Tịnh Châu (tỉnh Quảng Ngãi) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 21/03/2015; UBND xã Thanh Vân (huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 24/03/2015 đến ngày 26/03/2015, nhưng đóng thầu ngày 09/04/2015. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong  phiếu đăng ký TBMCH, Công ty CP Khu công nghiệp Hiệp Phước (xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 24/03/2015 đến ngày 30/03/2015, nhưng hạn cuối nhận HSĐX là ngày 26/03/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.  

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

 

Ban biên tập

ngocthanh