Bên mời thầu cần biết (19-10-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 249 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 16/10/2015. Trong đó, có 244 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải
Bên mời thầu cần biết (19-10-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 249 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 16/10/2015. Trong đó, có 244 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC/chuẩn bị HSĐX sai quy định: Trong 2 phiếu đăng ký TBMCH, Công ty Xăng dầu tỉnh Trà Vinh dự kiến phát hành HSYC từ ngày 20/10/2015; Bệnh viện GTVT Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 23/10/2015 đến 10 giờ ngày 29/10/2015, trong khi hạn cuối nhận HSĐX là 14 giờ ngày 29/10/2015. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong các phiếu đăng ký TBMCH gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình; Công ty TNHH MTV Phúc Nguyễn Gia (đơn vị tư vấn của UBND Phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đăk Nông không nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Các đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh