Bên mời thầu cần biết (18-5-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 346 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng … của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 15/5/2015.
Bên mời thầu cần biết (18-5-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 346 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng … của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 15/5/2015. Trong đó, có 338 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Ban QLDA Công trình xây dựng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 20/5/2015; Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên dự kiến phát hành HSYC từ ngày 20/5/2015 đến 09 giờ ngày 26/5/2015; Chi cục Thú y tỉnh Nam Định dự kiến phát hành HSYC từ ngày 18/5/2015; Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng dự kiến phát hành HSYC từ ngày 21/5/2015 đến 08 giờ ngày 27/5/2015. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong các phiếu đăng ký TBMT/TBMCH gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Công ty CP Tư vấn xây dựng Bến Tre (tỉnh Bến Tre), Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên), Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn (tỉnh Hà Nam) và UBND TP. Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn) không nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Các đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh