Bên mời thầu cần biết (17/7/2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 248 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 16/7/2015. Trong đó, có 244 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải
Bên mời thầu cần biết (17/7/2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 248 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 16/7/2015. Trong đó, có 244 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian chuẩn bị HSDT chưa đủ số ngày tối thiểu theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Trường Trung học phổ thông Krông Nô dự kiến phát hành HSMT từ ngày 22/7/2015 đến ngày 24/7/2015, trong khi thời điểm đóng thầu là ngày 27/7/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT.

 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Chiến (tỉnh Sơn La) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 20/7/2015; Ban QLDA ĐTXD Trung tâm Giải quyết  thủ tục hành chính công thành phố Hà Giang dự kiến phát hành HSYC từ ngày 22/7/2015 đến 14 giờ ngày 28/7/2015; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 dự kiến phát hành HSYC từ ngày 23/7/2015 đến 27/7/2015. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh