Bên mời thầu cần biết (1-6-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 346 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 29/5/2015. Trong đó, có 340 phiếu đăng ký hợp lệ
Bên mời thầu cần biết (1-6-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 346 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 29/5/2015. Trong đó, có 340 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn dự kiến phát hành HSYC từ ngày 03/6/2015; Sở Giáo dục và Đào tạo Long An dự kiến phát hành HSYC từ ngày 05/6/2015 đến ngày 10/6/2015; Trường THPT Chuyên Nguyễn Du (tỉnh Đăk Lăk) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 05/6/2015 đến ngày 10/6/2015, trong khi hạn cuối nhận HSĐX là ngày 14/6/2015. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, Chi nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty Khí Cà Mau dự kiến phát hành HSMT từ ngày 02/6/2015; Công ty CP Cơ điện - Điện lực Đồng Nai dự kiến phát hành HSMT từ ngày 03/6/2015. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. 

 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, UBND xã Thanh Tùng (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) không nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh