Bên mời thầu cần biết (16-10-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 251 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 15/10/2015. Trong đó, có 246 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải
Bên mời thầu cần biết (16-10-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 251 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 15/10/2015. Trong đó, có 246 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT/HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT/TBMCH, Trung tâm Điều độ thông tin thuộc Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội dự kiến phát hành HSMT từ ngày 16/10/2015; Công ty Truyền tải điện 4 (TP.HCM); Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Sao Đỏ (tỉnh Hải Dương) dự kiến phát hành HSMT/HSYC từ ngày 20/10/2015. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu.

 

Thời gian chuẩn bị HSDT chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định: Trong phiếu đăng ký thông báo mời thầu gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 21/10/2015 đến ngày 30/10/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thời gian chuẩn bị HSDT đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng) tối thiểu là 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh