Bên mời thầu cần biết (15-5-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 322 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 14/5/2015.
Bên mời thầu cần biết (15-5-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 322 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 14/5/2015. Trong đó, có 317 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT/chuẩn bị HSDT chưa đủ số ngày tối thiểu theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang dự kiến phát hành HSMT từ ngày 25/5/2015 đến ngày 13/6/2015; UBND xã Quảng Thanh (huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 20/5/2015 đến ngày 29/5/2015. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. Đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT (Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định 63/2014/NĐ-CP).

 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP. Hồ Chí Minh) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 19/5/2015; Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thốt Nốt (TP. Cần Thơ) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 20/5/2015 đến ngày 22/5/2015, trong khi hạn cuối nhận HSĐX là ngày 01/6/2015; Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc (huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 20/5/2015 đến ngày 25/5/2015. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

 

Ban biên tập

ngocthanh