Bên mời thầu cần biết (15-10-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 222 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 14/10/2015. Trong đó, có 217 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải
Bên mời thầu cần biết (15-10-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 222 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 14/10/2015. Trong đó, có 217 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC/HSMT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (tỉnh Lào Cai) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 19/10/2015. Trong các phiếu đăng ký TBMT, UBND xã Thiệu Dương (TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 15/10/2015; Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Ba Chẽ (tỉnh Quảng Ninh) và Công ty Điện lực Ba Đình (TP. Hà Nội) đều dự kiến phát hành HSMT từ ngày 19/10/2015. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu.

 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Công ty CP Tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Nam Việt không nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh