Bên mời thầu cần biết (13-8-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 230 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 12/8/2015. Trong đó, có 227 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải
Bên mời thầu cần biết (13-8-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 230 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 12/8/2015. Trong đó, có 227 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSĐX chưa đủ số ngày tối thiểu theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Bệnh viện Nhân Dân 115 (TP. Hồ Chí Minh) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 19/8/2015 đến 08 giờ 00 ngày 24/8/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, Công ty TNHH MTV Xây dựng An Hồng Nguyên (Chủ đầu tư là UBND thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 14/8/2015; Trung tâm Văn hóa Thể thao TP. Sơn La dự kiến phát hành HSMT từ ngày 17/8/2015. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. 

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh