Bên mời thầu cần biết (13/7/2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 198 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 10/7/2015. Trong đó, có 194 phiếu đăng ký
Bên mời thầu cần biết (13/7/2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 198 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 10/7/2015. Trong đó, có 194 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Văn phòng HĐND-UBND huyện Ia H'Drai và Văn phòng Huyện ủy Ia H'Drai (tỉnh Kon Tum) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 14/7/2015; Trường Trung cấp nghề GTVT Bắc Giang dự kiến phát hành HSYC từ ngày 20/7/2015 đến 08 giờ ngày 24/7/2015, trong khi hạn cuối nhận HSĐX là 08 giờ ngày 20/7/2015. Ba đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Thời gian chuẩn bị HSDT chưa đủ tối thiểu 20 ngày theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ dự kiến phát hành HSMT từ ngày 16/7/2015 đến ngày 04/8/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời thầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh