Bên mời thầu cần biết (13-3-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 209 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 12/3/2015.
Bên mời thầu cần biết (13-3-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 209 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 12/3/2015. Trong đó, có 205 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh dự kiến phát hành HSMT từ ngày 16/3/2015; Ban Quản lý dự án huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 17/3/2015. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu. Ngoài lỗi nêu trên, Ban Quản lý dự án huyện Lấp Vò không nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng H.X.D (đơn vị tư vấn cho UBND Phường 1, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 17/3/2015; Ban quản lý Chương trình bảo đảm chất lượng giáo dục trường học huyện Trần Văn Thời (Seqap) tỉnh Cà Mau dự kiến phát hành HSYC từ 14 giờ ngày 18/3/2015 đến 14 giờ ngày 24/3/2015. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh