Bên mời thầu cần biết (13-11-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 304 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 12/11/2015. Trong đó, có 300 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải
Bên mời thầu cần biết (13-11-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 304 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 12/11/2015. Trong đó, có 300 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ (CN Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 16/11/2015 đến ngày 21/11/2015; Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa dự kiến phát hành HSYC từ ngày 24/11/2015 đến ngày 27/11/2015, trong khi đóng thầu ngày 02/12/2015. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, Ban QLDA hạ tầng 1 – Chi nhánh Tổng công ty Viễn thông MobiFone (TP. Hà Nội) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 13/11/2015; UBND huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 16/11/2015. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh