Bên mời thầu cần biết (12/6/2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 371 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 11/6/2015. Trong đó, có 366 phiếu đăng ký
Bên mời thầu cần biết (12/6/2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 371 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 11/6/2015. Trong đó, có 366 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong 02 phiếu đăng ký TBMT, Công ty Điện lực Bình Định dự kiến phát hành HSMT từ ngày 15/5/2015; Công ty Truyền tải điện 2 (TP. Đà Nẵng) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 16/5/2015. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Thoại Giang (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 17/6/2015 đến ngày 22/6/2015; Trường Cao đẳng nghề Licogi (tỉnh Hải Dương) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 17/6/2015 đến 9 giờ ngày 23/6/2015; Trường Trung cấp nghề KTKT Đô Lương (tỉnh Nghệ An) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 17/6/2015 đến 8 giờ 30 ngày 23/6/2015. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh