Bên mời thầu cần biết (12-3-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 235 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 11/03/2015.
Bên mời thầu cần biết (12-3-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 235 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 11/03/2015. Trong đó, có 228 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 12/03/2015); 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, Trường THCS Bình Tây (phường 01, quận 6, TP.HCM), Phòng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Công ty CP Xi măng Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) và Vườn quốc gia Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 16/03/2015; Công ty CP Giống cây trồng Kiên Giang dự kiến phát hành HSMT từ ngày 11/03/2015; Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin (tỉnh Quảng Ninh) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 13/03/2015; Ban QLDA các công trình xây dựng cơ bản thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 17/03/2015 đến 14 giờ 00 ngày 24/03/2015, nhưng đóng thầu 15 giờ 00 ngày 24/03/2015. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT chưa đủ tối thiểu 20 ngày: Trong  phiếu đăng ký TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa, Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin (tỉnh Quảng Ninh) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 13/03/2015 đến ngày 01/04/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.  

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh