Bên mời thầu cần biết (12-11-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 321 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 11/11/2015. Trong đó, có 316 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải
Bên mời thầu cần biết (12-11-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 321 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 11/11/2015. Trong đó, có 316 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT: Trong các phiếu đăng ký TBMT, Phòng Dân tộc huyện Krông Pắc (tỉnh Đăk Lăk) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 15/11/2015; Công ty Xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV và Ban Quản lý dự án Khu vực chuyên ngành y tế Đồng Nai dự kiến phát hành HSMT từ ngày 16/11/2015. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC/chuẩn bị HSĐX sai quy định: Trong 2 phiếu đăng ký TBMCH, Ban Quản lý dự án ĐT&XD huyện Quảng Uyên (tỉnh Cao Bằng) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 15/11/2015 đến 9 giờ ngày 20/11/2015; Trung tâm Nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì (TP. Hà Nội) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 19/11/2015 đến 15 giờ ngày 25/11/2015. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh